Header image

Projektledning

Tillsammans med uppdragsgivarens konstruktörer optimerar vi nya eller befintliga konstruktioner inom områdena elektromekanik, fiberoptik och RF-mikrovågor.

Vi ger support under utvecklings- och förproduktionsfas för kablagetillverkning och bakplans- interface tillämpningar.