Header image

RF och Mikrovågsprodukter

 Vi representerar följande företag i Sverige:

  • Micronetics Corp – tillverkar RF-produkter,  t. ex. VCO , förstärkare och koaxialkopplingar
  • GigaLink B.V. – tillverkar mikrovågskablage upp till 65GHz, typ low loss, koaxialkontakter och kablar i alla serier, testkontakter
  • Inter-Java – tillverkar RF-kablage i alla dontyper, antenner, dämpare, fasskiftare, adapters
  • Coaxicom – tillverkar RF-kontakter

Användningsområden: Applikationer inom försvar, GSM, sjukvård, rymd och telekom.